Beheren

SMARTPHONE GEBRUIKERSVRIENDELIJK (laten) observeren.

Llik hier om de video te bekijken
Beoordelen

De beheerder creeert uniforme vragenlijsten en koppelt beoordelaars aan de teams. De beoordelaar kan op ieder gewenst moment beoordelen door een keuze te maken uit de uitstaande uitnodigingen. Een uitnodiging tot beoordelen kan zo worden ingesteld dat een beoordeling meerdere malen per seizoen voor meerdere teams kan worden uitgevoerd. Een beoordelaar kan alleen de eigen resultaten inzien.

BEKIJK INTRODUCTIE VIDEO >>>

 

Ad hoc beoordelen

Per beoordeling wordt automatische een unieke link gegenereerd die eenvoudig kan worden gedeeld (denk aan QR codes of private sharing (bv Whatsapp). Een link kan ook "mooi" worden gemaakt zodat deze makkelijk is door te geven (voorbeeld).

Zelfbeoordelingen

Laat spelers zichzelf beoordelen zodat de trainer/coach samen met de speler concrete verbeterpunten kan formuleren.  

Lijncoordinatoren

Lijncoordinatoren kunnen aan één of meerdere teams worden gekoppeld. De lijncoordinator kan de beoordelingsresultaten van alle tot de lijn behorende spelers inzien maar niet wijzigen.

Beheren van de vragenlijsten

De beheerder (admin) creeert en beheert de observatievragenlijstjes - en borgt zo eenvoudig de uniformiteit van de wijze van beoordelen! De verzamelde data wordt omgezet in rapportjes. Er gaat geen tijd meer verloren aan verzamelen van papierwerk en de spelers/trainers en coaches krijgen snel hun feedback.

Uw vereniging verzamelt zo speelsgewijs data waarmee uw lijncoordinatoren aan het eind van het seizoen de spelers naar sterkte kunnen indelen op basis van onafhankelijke beoordelingen.

AVG:

In verband met de Privacy wetgeving (AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming) heeft Sportmonitor het mogelijk gemaakt spelers op verschillende manieren te anonimiseren.  Hierbij kan worden ingesteld hoe de speler wordt weergegeven bij beoordeling in de verschillende rollen (coördinator, beoordelaar op naam, anonieme beoordelaar).

U kunt alle spelersinformatie - volgens de AVG spelregels - ten alle tijden zelf verwijderen!

Rapportage

Beoordelaars kunnen, onafhankelijk van elkaar, spelers uit de toegewezen teams beoordelen tijdens trainingen of wedstrijden. De scores worden samengevoegd en kunnen door middel van diverse filteropties worden weergegeven. De resultaten zijn online & realtime in te zien.

Archiveren

Beoordelingen kunnen van een startdatum en einddatum worden voorzien. Na de einddatum kan een beoordeling niet meer worden aangepast.

Doordat beoordelingen gekoppeld zijn aan een unieke nummer van de individuele speler(ster) blijven alle gegevens bewaart, ook als een speler in een nieuw team wordt ingedeeld. Na de nieuwe teamindeling staan de individuele beoordelingen van de betreffende speler(sters) netjes in de tijd gerangschikt en heeft u een beginsituatie voor het komende seizoen. Ideaal om de progressie van spelers & team goed te kunnen volgen!

Als u een account aanmaakt heeft u automatisch onderstaande beheermogelijkheden: 

   

 

  Spelers kunnen zichzelf en elkaar beoordelen
  Invoer tijdens beoordelen wordt automatisch opgeslagen, verzekerde opslag van data!
  Spontaan uitnodigen voor beoordelingen via Whatsapp of QR codes
  Mogelijkheid tot inlogaccount met overzicht openstaande beoordelingen voor vaste beoordelaars
  Eenvoudig versturen van reminders naar beoordelaars
  Herhaalfunctie: beoordelaar kan zelf nieuwe beoordeling starten
  Real time rapportage resultaten met filter opties
  Zelf vragenformuliertjes creeeren (onbeperkt)
  Beoordelingen inplannen met tijdswindow - instellen van start- en einddatum
  Verschillende authorisatienivo's: beheerder/lijnmanager/beoordelen op naam/naamloos beoordelen
  Profielfotos aan te beoordelen sporters/trainers/coaches toevoegen 
  Maak zelf "mooie linken"
  Archiveren van uitgevoerde vragenlijstjes
  De database is beveiligd en gescript
  Exporteer rapportages (excel) voor eventuele verdere bewerking
    Voeg eenvoudig sportmonitor icon toe aan startscherm smartphone tbv directe toegang uitstaande beoordelingen
    Importeer in één keer alle te beoordelen spelers/coaches / trainers (excel of LISA bestand)
  Inlogwidget die u in uw website kunt plaatsen (zie inlog widget Mijn Hockeyscout - linker menubar)
  Mogelijkheid tot  adverteren op achtergrond observatiescherm PC & tablet gebruikers